Sliping

DOG

STUFF


SLIPING AV ALLE TYPER SAKSER, SKJÆR TIL

HUND OG HEST !!

Det leveres full garanti på all sliping.

Priser Dogstuff 2018. inkl.mva:


Sliping - skjær  pr.stk  kr.115.-

Sliping av saks          :  kr.155,-

Sliping - skjær Hest  kr.155.-

 


Copyright © All Rights Reserved